Untitled Document
TR
Untitled Document
 
KURUMSAL

Anasayfa / Kurumsal / Kişisel Verilerin Korunması
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışan Adayı;

İşbu  aydınlatma  metni,  veri  sorumlusu  sıfatıyla  hareket  eden  Aytemiz Kesintisiz Güç Kaynakları Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Tebliğ  çerçevesinde,  kişisel  verilerinizin  işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 • Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruk bilginiz
 • E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız
 • Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz gibi)
 • Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz, bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz
 • İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar, pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret)
 • Fotoğrafını
 • Sürücü belgesi bilgileriniz
 • Hobilerinize ilişkin bilgiler
 • Maaş beklentiniz
 • Askerlik durumu bilginiz
 • Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri)
 • Özgeçmişinize   kendi   iradenizle   eklediğiniz   ancak   bizim öngöremeyeceğimiz   diğer bilgileriniz

 

KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 1 yıla kadar, onaylanması halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar Aytemiz Kesintisiz Güç Kaynakları Anonim Şirketi nezdinde saklanabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet
Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

?  İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,


?  Sizinle iletişim kurulabilmesi,
?  Size  önereceğimiz  pozisyon  için  yeterli  donanıma  sahip  olup  olmadığınızın  tespitinin
sağlanması,
? Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edilebilmesi,
? Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
?  Şirket  araçlarının  kullanılması  ihtiyacı  doğduğunda  aracı  kullanıp  kullanamayacağınızın
tespitinin sağlanması,
?  Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin
Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
?  Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
?  Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
? İş  sözleşmesi  süresince  çalışmasını  kesintiye  uğratabilecek  bir  durumunuzun  olup olmadığının   tespiti   ve   1632   No.lu   Askeri   Ceza   Kanunu   md.   75   hükmüne   uyum sağlanabilmesi.

 

3. Kişisel   Verilerinizi   Hangi   Yöntemi   Kullanarak   Ve   Hangi   Hukuki   Sebeplere
Dayanarak İşliyoruz?

Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan   (i) “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (ii) “ilgili  kişinin  temel  hak  ve  özgürlüklerine  zarar  vermemek  kaydıyla,  veri  sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve (iii) “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Söz konusu kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, sizleri istihdam edebilmeleri amacıyla grup şirketlerimize aktarılabilecektir.

5. Kişisel   Verilerin   İşlenmesine   Dair   Haklarınız   Nelerdir   ve   Bu   Haklara   Nasıl
Erişebilirsiniz?

 

KVKK’nın 11. maddesinde  belirtilen haklarınıza  ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Aytemiz Makelsan’a yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.  İlgili  formu  görüntülemek  için  tıklayınız.

 
 
 
 
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz.
Detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.